Skillnad mellan manuell tandborste och Miswak i avseende plackreducerande effekt        -En klinisk studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

Författare: Wiam El Mahri; Emilia Tran; [2016]

Nyckelord: munhygien; plack index; tuggpinne;

Sammanfattning:

Bakgrund: Den tandrengörande trädpinnen Miswak tillverkas av Salvadora Persica träd och används i många länder i Afrika samt Asien. Sverige är idag ett multikulturellt samhälle där andel Miswakanvändare kan vara stor. Tandborstning med tandborste och fluortandkräm är en effektiv samt vanlig metod för tandrengöring i Sverige. Syfte: syftet med studien var att jämföra den plackreducerande effekten mellan Miswak och manuell tandborste med fluortandkräm. Metod: Studien var en klinisk crossover-prövning med Within-Subjects design som pågick under två veckor, där samma individer i en grupp medverkade i två olika behandlingar. Deltagare till studien valdes ut genom användning av enstegsklusterurval och de var första år tandhygieniststudenter som studerar på Hälsohögskolan, Jönköping University. Data insamlades i form av plackindex i procent genom användning av modifierat Plaque Control Record (PCR) enligt O' Leary/ Drake/ Naylor. Resultat: Plackindex på både individnivå och gruppnivå vid Miswakanvändning var mindre jämfört med tandborstanvändning. Användningsfrekvens med Miswak var också mindre än tandborsten under studieperioden. Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad på plackreducering mellan manuell tandborste med fluortandkräm och Miswak. Slutsats: Miswak reducerade större plackmängden procentuellt under studieperioden jämfört med manuell tandborste med fluortandkräm men inga statistiska signifikanta skillnader kunde påvisas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)