växelprojektets entreprenöriella process

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Den entreprenöriella processen bakom ett framgångsrikt projekt för ombyggnation av järnvägsväxlar beskrivs utifrån den modifierade effectuation-modellen. Modellen sätter Sarasvathys (2008) teori om effektivt entreprenörskap i ett företagssammanhang genom att beskriva hur företaget agerat proaktiv och hanterat sitt sociala kapital och undersöker hur den följer modellen och vilka principer för ett effektivt entreprenörskap som varit drivande. Modellen visar att intern proaktivitet har varit viktigt för att skapa en situation där entreprenöriella processer kan startas. Projektet har ett starkt samband med effectuation i inledningsfasen och att principerna bird in hand, affordable loss och pilot in plane varit framgångsfaktorer för processens utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)