”Nu behöver svenskt flyktingmottagande ett andrum” Flyktingkrisen 2015 i Sverige och presskonferensen som byggde muren – en studie om säkerhetisering och hur regeringen talade om hotet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Oscar Bedman; [2021]

Nyckelord: Social Sciences;

Sammanfattning: Flyktingkrisen i Europa år 2015 skälvde till Sverige. Den dåvarande rödgröna regeringen vände snabbt från sin generösa flyktingpolitik till att bli restriktiv, med hänvisning åt att myndigheter och samhällsfunktioner var under högt tryck och behövde ”ett andrum”. Detta skedde första gången under en presskonferens den 24 november. Uppsatsen använder teorin om säkerhetisering och med en diskursiv metod analyserades presskonferensen med hjälp av ’vocabulary of securitization’ förklarades de agenter, de ageranden och den kontexten som omgav presskonferensen. Resultaten visar att myndigheterna och samhällsfunktionerna var under hot, som indirekt hotade själva staten. Flyktingar och asylsökande förebrås inte i materialet, istället har paralleller dragits till patriotism och personliga känsloyttranden. Säkerhetiseringsteorins multidisciplinära natur kräver större omsorg och mer resurser. Vidare forskning bör beakta ett större fokus på kontexten för att nå djuplodande konklusioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)