Stålfiberarmerad betongplatta : En jämförelse mellan nätarmerad och fiberarmerad betongplatta vid Konsum i Sunne

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

Författare: Erik Rhodiner; Stefan Lilja; [2007]

Nyckelord: Stålfiberarmerad betongplatta;

Sammanfattning:

Detta examensarbete behandlar området stålfiberarmerad betongplatta. Istället för att använda en traditionellt armerad betongplatta undersöks möjligheten att använda sig av den alternativa tekniken stålfiberarmerad betong. Stålfiberarmerad betong består av vanlig betong med iblandning av stålfibrer vilket ger den unika egenskaper.

Rapporten utgörs av en jämförelse mellan en traditionellt armerad betongplatta gentemot en stålfiberarmerad betongplatta. I jämförelsen används ett referensobjekt som är den nya Konsumbutiken i Sunne där traditionell grundläggning med nätarmering använts. Detta alternativ jämförs med en teoretisk framtagen konstruktionslösning där fiberbetong används. Studien behandlar aspekterna dimensionering, genomförande, tid, ekonomi och arbetsmiljö. Målet med studien är att se vilket grundläggningsalternativ som hade varit mest fördelaktigt.

Resultatet som framkommit i denna studie visar att grundläggningsalternativet stålfiberarmerad platta på mark hade varit ett bättre alternativ i det givna fallet. Dimensioneringsmässigt leder den nya lösningen till en slankare konstruktion, enklare genomförande och bättre arbetsmiljö på grund av minskat armeringsarbete. Ekonomiskt blir det stålfiberarmerade alternativet billigare och även tidsbesparande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)