Omplaceringsrätten

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Nilofar Gol; [2018]

Nyckelord: Omplaceringsrätten; allmänna bestämmelser;

Sammanfattning: Arbetsgivarens omplaceringsrätt inom kommuner och landsting.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)