Den privata företagaren : en studie om hur företagare på landsbygden påverkas av sin omgivning med utgångspunkt i Östhammar kommun

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Landsbygdskommunen Östhammar är belägen i Roslagens skärgård och med sin vackra natur är den hem för cirka 22 000 invånare. Det är av intresse att se hur olika entreprenörer i centralorten Östhammar verkar för en företagsinriktad landsbygdsutveckling. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur det är att driva företag på landsbygden enligt dem själva, samt se hur deras bild av landsbygden ser ut och hur mycket påverkas de som privatperson och som företagare av att driva företag på landsbygden. Undersökning består av tre småförtagare som intervjuats om hur livet har förändrats sedan de startade sitt företag i Östhammar, hur kontakten ser ut med myndigheterna, hur deras relationer till platsen är och hur de identifierar sig med Östhammar. Utöver de tre intervjuerna har även en kommunaltjänsteman intervjuats för att få kommunens syn på företagsklimatet. Även kommunens tillväxtstrategi har använts för att kunna visa hur kommunen arbetar med företagande i Östhammar. En central fråga i uppsatsen har varit företagens kontakt med kommunen, länsstyrelsen och Regionen. Här visar undersökningen att kontakterna skiljer sig åt mellan de tre företagen och de har olika erfarenheter av kommunen och länsstyrelsen. Slutligen analyseras platsidentiteten och ”spelet” mellan att tala om Östhammar respektive Roslagen. Hur kommer det sig att man väljer att identifiera sig som Östhammarbo som privatperson medan man, när man säljer in sitt företag, anspelar på Roslagen. En fråga här har varit hur det som kallas platsidentitet påverkas av detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)