FASTIGHETERS UNDERHÅLLSSKULD : EN STUDIE AV BERÄKNINGSMODELLER FÖR EFTERSATT UNDERHÅLL MED AVSEENDE PÅ OLIKA BYGGNADSTEKNISKA SYSTEM.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)