BIM i produktion - Var står vi idag?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Byggproduktion

Sammanfattning: Examensarbetet kartlägger hur BIM i dagsläget används ute på arbetsplatserna samt vad det är som behöver förändras för ett ökat och mer effektivt användande av BIM i produktion. Studien visar att man snarare arbetar med 3D än med BIM, då modellen har ett ytterst begränsat eller obefintligt informationsinnehåll. Det är med andra ord främst de grafiska objekten som används i produktionsarbetet. För att öka användandet av BIM i produktion behövs mer utbildning, en förändrad lönsamhetsbedömning, mer tid för praktiskt användande, fler och bättre hårdvaror, användarvänligare mjukvaror samt införande av guidande riktlinjer och krav på användningen av BIM i produktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)