Jakten på den perfekt medarbetaren

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Karlstads universitet; Karlstads universitet/Karlstads universitet

Författare: Karin Granström; Marie Von Wachenfeldt; [2010]

Nyckelord: rekrytering;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)