Modelläsare i svensk resereklam Hur modelläsare konstrueras i annons, katalog och Facebookgrupp

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Kristina Larsson Ekman; [2013-06-28]

Nyckelord: modelläsare; textanalys; legitimering;

Sammanfattning: Magisteruppsats i svenska språket, 15 hpSV2140, Vårterminen 2013Handledare: Andreas Nord

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)