Lantmannens fina begärelser. Konsumtionen av tavlor i västra Sverige på 1700- och 1800-talet

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Vova Strömberg; [2022-02-02]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats har varit att undersöka den förändrade konsumtionen av tavlor mellan 1770 och 1870 med anledning av deras tidigare status som lyxföremål och hur denna har kommit att ändras till kommoditet i hemmet. Studien har tagit avstamp i teorier om konsumtionsförändringar under 1700-talet och framåt som redogjorts för av Christer Ahlberger, och ytterligare perspektiv på auktionshandel och konsumtion från Göran Ulväng, Sofia Murhem och Kristina Lilja. Min hypotes, grundad i flera uppsatser ur Johanna Ilmakunnas samling A Taste for Luxury in Early Modern Europe som utforskar högre samhällsklassers konsumtionsvanor i tidigmodern tid, är att konsumtionen av lyxvaror börjar i högre samhällsklasser och sedan rör sig nedåt i takt med kommodifieringen av lyxföremål på en expanderande marknad i ett Sverige med ökat välstånd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)