Ekonomisk utveckling och demokrati – vad är sambandet?

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Hur ser sambandet mellan ekonomisk utveckling och demokratisering ut? Detta är ett statsvetenskapligt mysterium utan något definitivt svar. Moderniseringsteorin har sitt ursprung före 1959 och har sedan dess varit ett av de mest aktuella verktygen för att undersöka detta samband. I denna uppsats följer en vidare redogörelse för hur moderniseringsteorin utvecklats fram till idag, jämte kompletterande forskning på sambandet mellan ekonomisk utveckling och demokrati. Genom att sedan applicera moderniseringsteorin på kvalitativa fallstudier av Mongoliets och Sydkoreas respektive modernisering och demokratiska transition, har vi funnit att den fungerar väl för att undersöka de nödvändiga förutsättningarna för demokratisering, men räcker inte till för att förklara transitionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)