Grundläggande tabellkunskaper En litteraturstudie om hur grundläggande tabellkunskaper i årskurs F-3 påverkar elevers matematiklärande.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Akademin Utbildning, hälsa och samhälle

Författare: Sylvianne Bergman; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)