Ett exceptionellt land : En kritisk innehållsanalys av hur Sverige och svenskhet diskuteras i material riktat till nyanlända och till pedagoger som arbetar med nyanlända

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Ellinor Hellberg; [2019]

Nyckelord: svensk exceptionalism; integration; sverige;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)