Sökmotoroptimering för en e-handelsplattform

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institut

Sammanfattning: Dagens snabba digitaliseringstakt driver stora förändringar i konsumenters sätt att handla. Allt fler använder internet och sökmotorer vid handel och e-handelstjänster har blivit allt mer beroende av sökmotorer samt deras placering hos dessa. Optimering av e-handelswebbsidor utgör numera en högst relevant aspekt för sidtrafik, men sökmotorer lämnar ut begränsad information om hur sökranking påverkas av olika typer av optimeringsinsatser. Med bakgrund av detta studeras i denna rapport hur en e-handelstjänsts, brewinabox.se, sökranking hos sökmotorn Google påverkas av de tre SEO-faktorerna laddningshastighet, nyckelordsdensitet och sidstruktur, och undersöker således hur man kan optimera dessa. I studien testas olika versioner av e-handelstjänsten med varierande inställningar för de tre SEO-faktorerna, mot sökranking hos Google. Testerna visade inga tydliga tendenser och kunde inte bekräfta de teorier och metoder som litteraturen rekommenderade för varje individuell faktor. De vaga resultaten kan bero på otillräckliga tester med många möjliga felkällor, speciellt gällande Googles indexeringsprocess. Slutligen implementerades en sista version av brewinabox.se med rekommendationer gällande de tre faktorerna och ett klart positivt resultat av sökmotoroptimeringen noterades.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)