Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet : En studie om arbetsgivarens rätt att omplacera arbetstagare

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)