”Innerst står striden mellan den gamla läran att makt är rätt och den nya läran att rätt skall bli makt” : en neo-aristotelisk analys av Kvinnoansvar och kvinnorösträtt av Ellen Key

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Retorik

Sammanfattning: Uppsatsen syftar till att undersöka hur Ellen Key, en svensk pedagog och författare, argumenterar för kvinnlig rösträtt i en text från 1918. Därefter undersöker den kärnvärdena i hennes feminism och jämför de med dagens feminism. Metoden som används är en neo-aristotelisk analys. Det teoretiska ramverket till uppsatsen är socialkonstruktivism. Resultatet visar att Keys kärnvärden är rätten till personlig utveckling, verksamhet och jämställd maktutövning. Jämförelsen visar att skillnaderna är förknippade med tiden, men att de grundläggande målen är lika trots de olika formerna de tar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)