Att fälla murar med sociala medier : En undersökning om användning av medier för att dela världsliga perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

Sammanfattning: Detta arbete syftar till att undersöka internet som medium för att sprida information genom bildproduktion, både stillbilder och rörliga bilder. YouTube är intressant idag som kommunikationsmedel då det är en av de mest populära internettjänsterna globalt. Med YouTube är det möjligt för vem som helst att skapa och dela sina bildproduktioner till en internationell publik och monopolet ligger inte längre hos de traditionella mediekanalerna så som television och pappersmedia. Tillgängligheten bidrar enormt till spridning av kunskap men används också tyvärr för att sprida destruktiva budskap efter personliga agendor vilket bidrar till ett polariserat internet och samhälle.  Metoderna som används i arbetet är situerad kunskap och visuell etnografi. Arbetets analys grundar sig i politiska event, beslut och befattningar som direkt eller indirekt kan komma att stärka främlingsfientlighet och polarisering mellan människor, minska mobilitet, frihet och förståelse mellan olika nationer som den gemensamma nämnaren. För att kunna ge ett så trovärdigt och ”verklighetsbaserat” perspektiv som möjligt krävs det att medieproducentens tolkningar är baserad på en djup kunskap samt att producenten redogör kontexten för sitt perspektiv. Den största svårigheten med att skapa produktioner för en potentiellt internationell publik är att alla människor uppfattar budskap olika beroende på individuellt bagage och kultur. Jag har försökt utnyttja detta till min fördel. Under 3 veckor utgick jag från visuell etnografi när jag lärde mig om Venedig och dess människor, för att utifrån mitt skriftliga arbete skapa en filmproduktion som genom att vara abstrakt öppnar upp för mer tolkning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)