Kritikhantering på social media

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

Sammanfattning:

Social medias användningsområde har under de senaste åren ökat. Från att till enbörjan användas av privatpersoner till att nu även vara en del av flertalet företag.Tekniken kan skapa nya tillfällen att synas, skapa kundrelationer samt kommunikationsmöjligheter. Det finns olika syften med att använda social mediamen värdet kommer inte från plattformen i sig utan från hur den används. För attett företag ska använda social media kan det finnas anledning att acceptera och varamedvetna om att kritik riktat till företaget offentliggörs. Forskning pekar på attföretag förväntas bemöta åsikter, uppfattningar och upplevelser från konsumenter.Dock saknas tydlig vetskap om hur eller på vilket sätt. Vi har genom en kvalitativstudie, intervjuat representanter från olika företag gällande deras sätt att bedrivakritikhantering på social media. Studien resulterade i tre övergripande teman medunderliggande exempel som beskriver hur företag hanterar kritik på social media.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)