Att förhålla sig professionellt i motvind- En litteraturstudie om sjuksköterskans erfarenhet avomvårdnad av patienter med Anorexia Nervosa och BulimiaNervosa

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Anna Engström; Gry Karlsson; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)