Betalsystem för Inteli3 GSM roaming plattform

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

Sammanfattning: Vår uppgift är att sammansätta en produkt som skall sänka de så kallade ”Roaming” avgifterna som uppkommer då ett telefonsamtal måste resa eller ”roama” genom flera olika operatörers mobilnät. För att sänka denna kostnad har ett företag vid namn ”CallKey Group Ltd” tagit fram en produkt, ”CallKeyOne” som är en lösning baserat på GSM SIM-kort. CallKeyOne kommer att reducera kostnaden för utgående samtal radikalt och att motta samtal blir gratis i de flesta länder. Detta leder ofta till en reducerad kostnad med upp till 70 %. Uppgiften för författarna av denna rapport var att integrera CallKey: s API med en webbaserad betalsida vid namn PayNova. Den färdiga produkten ska bli en fullt fungerande produkt som tillåter kunderna att fylla på sitt SIM-kort med förbetald kredit för internationella samtal. Till uppgiften hör även att skapa en databas där information om överföringar och kunder skall lagras. Kunden ska kunna betala via kreditkort och pengarna ska sedan överföras till uppdragsgivarna. Uppgiften har utförts med hjälp av ByAir AB som är ett svenskt företag med kontor i Göteborg som har licensen för CallKeyOne i Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)