Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda närstående vid prehospitalt hjärtstopp -        En intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)