Den ofrivillige ledaren : -En uppsats om rollproblematik för flygpersonal

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Psykologi

Författare: Per Möller; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)