Bilderboken i historien : En komparativ bildanalys av temat vänskap i böckerna om Solägget, Alfons Åberg och Moa och Milo

Detta är en L3-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

Författare: Sigrid Sköldblom; [2020]

Nyckelord: bilderböcker; bildanalys; historia; illustrationer;

Sammanfattning: Uppsatsen innehåller en komparativ semiotisk bildanalys där tre bilderböcker från olika tidsperioder undersöks. Arbetet utgick från början med intresset för bilderboken i historien och tack vare det slumpmässiga mötet mellan Moa och Milo av Josephine Ljungberg, Julia Persson och Reuben Vas, Aja baja, Alfons Åberg av Gunilla Bergström och Solägget av Elsa Beskow kunde denna uppsats ta sin form. Bildanalyserna är uppbyggda genom en semiotisk bildanalys där tre bilder från varje bok analyseras. Bilderna speglar tydliga vänskapsscener som genom analyserna genererade i semiotiska reflektioner.   Arbetet lyfter den historiska komplexitet som format barnbokstemat vänskap, som de alla har gemensamt. Olika samtida problem: barnuppfostran, integration och föräldraskap är något som format dessa barnböcker. Färg har haft olika betydelser i böckerna för att lyfta ett ämne eller för att återge en miljöbeskrivning. Formgivningen ligger i förhållandet till illustratörens stil och övriga konstnärliga arbete. Sammanfattningsvis är skildringen av temat vänskap beroende på vilken tidsperiod boken utspelar sig i. Fokuset att vänskap går att finna eller problem går att lösa återges tydligt genom de tre verken. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)