Skattetillägget och europakonventionens artikel 6

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Elisabet Browaldh; [2000]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: RESUMÉ OCH SÖKORD Denna uppsats behandlar rättsläget i frågan om Europakonventionens tillämplighet på svenska skattetillägg, och då främst frågan om skattetillägget kan anses utgöra ett straff i Europakonventionens mening samt problematiken kring oskuldspresumtionen i artikel 6.2. Sökord: Skattetillägg Europakonventionen Oskuldspresumtionen Straff

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)