Uppkomsten av mobbning ur ett elevperspektiv : En litteraturstudie och kvalitativ textanalys

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Författare: Robin Söderström; [2018]

Nyckelord: Mobbning; elever; kön; skola; uppkomst; förklaring; orsak;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)