Byggproduktionsplanering : En studie av metoder och verktyg

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning:

Examensarbetet redogör för byggproduktionsplanering med en fördjupning inom tidsplaneringsmetoder- och verktyg, vilka kan användas som hjälpmedel inom området.  Inom fördjupningen gjordes två praktiska försök och intervjuer genomfördes för att få en verklig bild av hur planeringen fungerar, samt för att få feedback på försöken.  Arbetet resulterade i slutsatsen att olika planeringsmetoder bör användas i olika skeden av byggproduktionsplaneringen, samt att de olika planeringsmetoderna är till olika nytta för de varierande arbetsrollerna i en byggorganisation.  Man kan med fördel använda sig av en kombination av planeringsmetoderna, CPM, LOB och den relativt okända ”Kontinuitetsmetoden” när man planerar och styr sin byggproduktion. Till sin hjälp bör Microsoft Excel och det mer produktionsanpassade programmet PlanCon + väljas.  Efter ett försök i arbetet att upprätta en 3D APD-plan med hjälp av verktyget Google Sketch Up, rekommenderas det varmt. Ett kostnadseffektivt verktyg som skapar en mer än det kostar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)