Analys och tolkning : Bach A moll grave

Detta är en Master-uppsats från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

Författare: Gabriel Coxner; [2020]

Nyckelord: Analys; tolkning; Bach; motiv; form; baslinje; harmonik;

Sammanfattning: Denna uppsats söker svar på frågan: Hur kan arbete med analys av ett stycke påverka den musikaliska tolkningen av musiken? Detta har jag valt att undersöka på första satsen ur solo sonat no 2 i a moll BWV 1003 av J.S Bach. Jag använder mig av traditionella analysmetoder och undersöker främst form, motiv, baslinje och harmonik. I uppsatsen redovisar jag för praktiska tillämpningar av analyserna. Resultatet diskuteras sedan och en diskussion av ämnet förs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)