Flickorna Lundgrens trädgård - dokumentation av en 1930/1940-tals trädgård i Skåne

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Horticulture (until 121231)

Sammanfattning: Café Flickorna Lundgren ligger vid fiskebyn Skäret, mellan Mölle och Jonstorp i Höganäs kommun. Hit har det kommit gäster varje sommar för att fika en stund i den blommande trädgården. År 1938 öppnade familjen Lundgren ett café i den gamla stugan från 1700-talet. Då hade fastigheten varit sommarstuga för lantbrukaren Alexander Lundgren och hans familj; hustrun Anna och döttrarna, Anna, Greta, Ebba, Rut, Brittmarie, Marta och Ella under tio år.Sommarcaféet öppnade under tid när funktionalismen fått sitt fäste i Sverige. Av detta märktes inte så mycket hos Flickorna Lundgren. Där värnades istället den gamla bondekulturen. Samtidigt som caféet öppnade började en trädgård anläggas på fastigheten och den växte fram under slutet av 1930-talet och under 1940-talet. Vid familjens hem i Döshult fanns en välskött trädgård med många växter, bland annat en stor perennrabatt. Det var därifrån många växter hämtades för att planteras i caféets rabatter, som börjat anläggas i kohagen på norrsidan av det gamla huset.Besökarna satt gärna där i kvällssolen och tittade på utsikten över havet och Skälderviken. De första rabatterna grävdes redan hösten 1938, men sedan blev det några års uppehåll, på grund av andra världskriget. I slutet av 1940-talet fanns där tre rader med rabatter i trägårdens norra del. Nu hade också gäster, trädgårdsmästare och vänner börjat komma dit med växter av olika slag. Några av stamgästerna var Magnus B. Nilsson från Landsbergs perenner, Hilmer Cedergren från Cedergrens plantskola på Råå, Ulla Molin trädgårdsarkitekt i Höganäs och många sommargäster från Danmark kom också på besök. Den mest kände besökaren var kung Gustav IV Adolf som kom att bidra till att caféet blev rikskänt. Kungens första besök var 1945 och han fortsatte komma varje sommar fram till sin död 1973.Denna uppsats är en historisk dokumentation över café Flickorna Lundgrens trädgård med en växtinventering av den äldsta delen av. Arbetet har genomförts med hjälp av en växtinventering, skisser av rabatter, litteraturstudier och intervjuer. Fokus i arbetet ligger på perennrabatterna bakom det gamla korsvirkeshuset, som idag fungerar som caféets butik.Med utgångspunkt i den historiska dokumentationen och inventeringen av dagens växtmaterial har ett underlag arbetats fram som kan användas för framtida utveckling och bevarande av trädgården. Inventeringen har sammanfattningsvis visat att många av växterna från 1930/1940-talen finns kvar, men det är också en del som försvunnit. Flera växter har spännande historier som kan vara värda att lyfta fram, till exempel mjukakantusen från Danmark eller kungens trebladsspirea. De flesta av perennrabatterna ser också i princip ut som de gjorde för 40-50 år sedan. På andra håll i trädgården har det planterats in nyare växter. Trots detta får besökarna intrycket av en gammaldags trädgård med ”mormorsväxter”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)