The quest for medievalism in ‘The Witcher 3’ : A study of the vita gravis: the apposition between the medieval and the fantastical.

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Historiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)