Ska vi investera i social hållbarhet? : En studie utifrån hur hotelledares perception om hotellets sociala hållbarhetsarbete skiljer sig mellan fristående- och kedjehotell i den svenska hotellbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Hilda Kirkhoff; Malin Kjellstedt; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)