Implementation och utvärdering av kommunikation mellan smartphone och in flight entertainment systems

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Sammanfattning: In this thesis an implementation of an Android application is made. The application is able to run on both an Android based In Flight Entertainment system screen, as well as on an Android smartphone. When two instances of the application is run on different systems, the two application instances are able to communicate with each other via UDP or Bluetooth. The implementation of the communication is evaluated. For implementations demanding high goodput, UDP is better suited than Bluetooth which is consistent with results of previous studies. For implementations where response times are more important than goodput, Bluetooth is considered to still be a viable option. The results shows that the hardware performance of the system running the application greatly impacts the resulting goodput and response times of the communication. Hardware performance is therefore concluded to be the biggest hurdle to overcome when implementing demanding application communication between smarthphones and the In Flight Entertainment systems targeted in this study.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)