Börja som rookie – sluta som mega : En analys av Digimon Adventure

Detta är en M1-uppsats från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Författare: Christian Olsson; [2018]

Nyckelord: Digimon; Digimon Adventure; Propp; Eco; Greimas;

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar Digimon Adveture - den första säsongen av tv-serien Digimon. Uppsatsen undersöker narratologi och karaktärer med hjälp av teorier och tankar från Vladimir Propp, Umberto Eco och Julien Greimas. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)