Disneys feministiska ikon – eller? : En feministisk analys av filmen Mulan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: I denna uppsats analyseras Disneyfilmen Mulan från 1998 ur ett feministiskt perspektiv. I en tid då feminismen återigen står högt upp på dagordningen och eftersom det fortfarande debatteras kring Mulan och feminism ville vi författare undersöka på djupet om Mulan kan kallas för feministisk. Med utgångspunkt i Judith Butlers feministiska teorier om hur genus konstrueras och är en maskerad kompletterat med Laura Mulveys teorier kring den manliga blicken i film samt Margareta Rönnbergs förklaring av den kvinnligt kodade hedoniska makten kontra den manligt kodade agoniska så har vi författare gjort en narrativ analys av filmen Mulan samt en karaktärsanalys av karaktären Mulan och hittat tydliga exempel på hur filmen bryter med rådande genusnormer, bekräftar maskeradbegreppet och bryter mot den manliga blicken. Filmen är dock problematisk då den innehåller scener som också bekräftar rådande makt- och genusstrukturer och där scener mellan kvinnor ges väldigt lite speltid, något vi utforskat genom Bechdel-Wallace-testet. Ser man dock till filmen i sin helhet, går in på djupet i dess narrativ och undersöker karaktären Mulan så är det denna uppsats mening att Mulan är en feministisk film.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)