Come get your honey

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

Författare: Anette Junebro; [2019-07-12]

Nyckelord: Textil; Kläder; Formgivning; Steneby;

Sammanfattning: Författarens egna ämnesord: textile, surface, texture, body, experimental, materiality, costume, laser cut, honeycomb

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)