Folkmorden i Srebrenica och Rwanda : Historiedidaktisk undersökning om folkmord i svensk historieundervisning

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Författare: Caroline Tornäs; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)