Norrby stenar - ett domarringsgravfält i Närke och dess bygdeanknytning

Detta är en L2-uppsats från Stockholms universitet/Arkeologi

Sammanfattning: In this essay I will analyze Norrby stenar stone circles in Närke in order to understand the stone circles in relation to the society and landscape around them. I will also compare older with newer reasearch in order to understand how archaeologists have seen the stone circles over time. To do so, I will put the stone circles in relation to the norse mythology and the ideology about Midgård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)