Likheter och skillnader mellan Pemphigus foliaceus och Pemphigus vulgaris vad gäller patogenes och prognos

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Författare: Zandra Lundberg; [2011]

Nyckelord: pemphigus; foliaceus; vulgaris; hund; dog; autoantikroppar;

Sammanfattning: Pemphigus foliaceus och pemphigus vulgaris är två mycket allvarliga, autoimmuna blåsbildande sjukdomar som kan drabba bla. hund. Blåsorna övergår till erosioner, ulcerationer och krustor allt eftersom sjukdomen fortskrider. Sjukdomsförloppet skiljer sig något mellan de båda pemphigusvarianterna. Pemphigus foliaceus är en mer ytlig form som oftast börjar symmetriskt i ansiktet och sen blir mer generaliserad över hela huden. Pemphigus vulgaris är en djupare form som bildar blåsor i framför allt slemhinneepitel som kan återfinnas i munnen och mukokutana övergångar som läppar, vulva och anus. Även Pemphigus vulgaris sprider sig över kroppen men blir inte lika generaliserad som pemphigus foliaceus. Prognosen för de båda sjukdomarna skiljer sig inte nämnvärt åt – den anses vara relativt god om djuret får adekvat behandling, svarar på denna och inte drabbas alltför mycket av biverkningar. Om djuret däremot inte svarar på de behandlingsformer som finns eller reagerar kraftigt mot behandlingen så är prognosen mycket dålig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)