Vilka konsekvenser och effekter har VBSS fått för ITT Flygt?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka effekter ett styrsystem som Value Based Six Sigma gett för ITT Flygt. VBSS har influerats av främst Six Sigma men även Value Based Management och Nimbas värdemodell. Dessa begrepp presenteras närmare i uppsatsens teoriavsnitt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)