GER DEMOKRATI LIKA LIV? En kvantitativ studie om demokrati och jämställdhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Moa Berglund; [2019-06-25]

Nyckelord: democracy; gender equality; women rights;

Sammanfattning: This cross-country time-serie statistical study explores how the level of democracy affects the level of gender equality. Gender equality is defined through three dimensions: political and social gender equality, economical gender equality and gender equality in health. The choice to define gender equality through these dimensions is based on the ambition so cover large areas of gender equality matters. The question throughout the thesis is furthermore: How does democracy affect gender equality?. The study concludes that if you study the democracy level year x it will have a positive influence on gender equality year x+1, no matter the dimension. What differs is to what extent democracy influences gender equality, although the conclusion brings the answer that democracy de facto affects all matters of gender equality.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)