VILKA ”KUNGAR” VILL VI HA PÅ VÅRA GATOR OCH TORG? En kulturanalytisk studie av två offentliga monument i Göteborg

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

Sammanfattning: Key words: Authorized heritage discourse, public rooms and places, monuments, Kopparmärra, Shoreline-stenen, discourse analysis

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)