Stort och smått i 3D : En utvärdering av virtuella avprovningar som metod för verifiering av gradering av herrplagg

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Författare: Amanda Nordin; [2016]

Nyckelord: 3D; Virtuell avprovning; Gradering; Storlekar; Herrplagg;

Sammanfattning:

När ett nytt plagg utvecklas provas det oftast av endast i grundstorlek, trots att det ska produceras i flera storlekar. På grund av detta är det svårt att veta om plaggets passform kommer att se likadan ut i alla storlekar. Denna studie genomförs med syftet att utvärdera möjligheten att utföra avprovningar av samtliga produktionsstorlekar virtuellt med hjälp av ett 3D-program. Studien görs i samarbete med ett företag, vars måttlistor utvärderas för att sedan användas i studien. Två utvalda herrplagg från företaget, en skjorta och en jacka, sys upp och provas av fysiskt på provpersoner, samt virtuellt i Lectra 3D Prototyping, där de provas av på avatarer justerade till samma kroppsmått som provpersonerna. Likheten mellan avprovningsmetoderna analyseras med hjälp av foton för att utvärdera om 3D-programmet ger en tillförlitlig bild av de verkliga plaggens passform. Tidigare studier har bekräftat att detta fungerar i grundstorlek, men inte hur resultatet blir i övriga storlekar. Studien visar att avprovningar i olika storlekar ger samma resultat som i grundstorlek, med villkoret att avatarerna är skapade på ett sätt som gör det möjligt att klä dem på ett korrekt sätt. Metoden kan användas som ett komplement till fysiska avprovningar i grundstorlek.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)