PET – Plate Evaluation Tool

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

Författare: Marcus Nordenberg; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna rapport har för avsikt att att beskriva arbetet kring utvecklingen av verktyget PET – Plate Evaluation Tool, som är en applikation avsedd att skanna, presentera, spara samt utvärdera målade plåtar i målningslinjer på SSAB Special Steels i Oxelösund. Till hjälp används det öppna biblioteket OpenCV som är ett bibliotek för datorseende. Med hjälp av detta vävs en bild samman när plåtar passerar en eller två kameror. Släpljus från en ljusramp som genererar en homogen ljusbild används för att tydligare framhäva brister. Verktyget identifierar sedan bristerna på plåtens undersida i syfte att hjälpa operatören att se dessa. Resultaten presenteras sedan bl.a. i ett webb-verktyg som använder sig av Java EE-standarden samt PrimeFaces. Webb-verktyget skapar spårbarhet som förenklar mycket arbete kring eventuella reklamationer, eller andra kvalitetsförbättringar och vilket genomslag dessa får. För operatörernas del presenteras resultaten i en skräddarsydd bild skriven i Java där operatören kan analysera bilden i mer detalj. Vidare undersöks och jämförs sedan vilka filter och parametrar som är lämpligast, och hittar utvalda brister i plåtar på bästa sätt. Projektet undersöker också möjligheten att genom denna teknik kunna utläsa stämplar som är stansade i plåten. Applikationen har fått mycket bra bemötande från de som använder den mest, nämligen operatörerna på berörda målningslinjer. De två filter som skrevs har visat sig kunna identifiera de brister de skall på ett bra sätt och kvalitén på de bilder som vävs samman har visat sig vara så pass bra att stämplar kan utläsas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)