Visual interpretation : Intent and response

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign

Författare: Leo Sandberg; [2013]

Nyckelord: Gestalt; visual representation;

Sammanfattning: This paper explores artistic interpretation of a script's theme to its visual, estetic representation and meaning. The purpose is to reflect on the topic, and to enhance our understanding of how an interpretation from written intention to visual representation can form. The aritstic production used in this artistic research is an animated feature film for children 10+ and the character design of its lead female character. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)