Bedömning av kommersiell potential vid produktutveckling : - Att anpassa marknadsanalys och produktutvecklingsprocess efter idéns förutsättningar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)