The Profitability of Swedish M&A Deals: Does Acquisition Yield Abnormal Returns to Shareholders?

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Finance

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)