Talet om den ideala kroppen : En diskursanalytisk studie av kroppen i exergaming

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Hälsoakademin

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)