Objektsflytt i L1- och L2-svenska. En kontrastiv studie av språkbruk och språkuppfattning hos svenska och polska talare.

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap; Lunds universitet/Avdelningen för svenska, danska och isländska, tolkning i offentlig sektor och översättning

Författare: Ewa Petersson; [2013]

Nyckelord: Languages and Literatures;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)