Nattmaran

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

Sammanfattning: Genom spatial närvaro i en experimentell medieteknisk filminstallation siktar arbetet på att ge kännedom om det naturliga fenomenet sömnparalys (SP). Det här görs genom en medieteknisk undersökning som blandar mytologi, som tros ha uppstått på grund utav SP, med verkliga fakta om SP. Arbetet resulterade i en animerad film i 3D som presenterades i en filminstallation. Upplevelsen av installationen ska simulera hur det känns att drabbas av fenomenet. Tanken är att deltagarna ska kunna identifiera SP i deras dåtid och framtid och få veta att det är en naturlig process och ej är farligt. Arbetet togs fram genom designperspektiven x for change och edutainment som låg till grund för filminstallationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)