Kristen sionism i Sverige : med Ulf Ekman som nutida exempel

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

Författare: Sara Bornold; [2008]

Nyckelord: Kristen sionism; Ulf Ekman; Livets Ord;

Sammanfattning:

Denna uppsats berör ämnet kristen sionism. Jag kommer att undersöka ämnet kristen sionism utifrån en nutida kristen kontext. Som exempel på detta kommer jag att använda mig av material skrivet samt predikat av Ulf Ekman, teolog och grundaren av rörelsen Livets Ord. Ulf Ekman är själv uttalad kristen sionist.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)